Kinas hälsomat marknad

I. Marknadsöversikt
Källor på fastlandet uppskattar att Kinas hälsokostmarknad kommer att växa med en genomsnittlig årskurs på 10-15%, från RMB260 miljarder år 2016 till RMB400 miljarder år 2021. Dessutom ökar konsumenternas tankesätt om hälsokost från att ses som lyxvaror till vanliga konsumentprodukter.
I översikten över programmet för livsmedels- och näringsutveckling i Kina (2014-2020) nämns att staten aktivt kommer att öka människors näringsintag och kommer att göra utvecklingen av hälsokost och näringsämnen förstärkt mat en av dess prioriteringar.

Detta kommer att bidra till att öka utvecklingen av Kinas hälsokostmarknad.

Kinas hälsokostmarknad uppstod först på 1980-talet. Enligt den nationella livsmedelssäkerhetsstandarden – hälsokostsändamål hänvisar hälsokost till livsmedelsprodukter som hävdar att de har särskilda hälsofunktioner eller kompletterar vitaminer eller mineralintag. Hälsokost är lämplig för konsumtion av specifika grupper av människor och reglerar mänskliga kroppsfunktioner, men används inte för att behandla sjukdom. Vidare bör sådan mat inte utgöra någon akut, subakutisk eller kronisk fara.

II. Marknadskonkurrens
Enligt CFDA: s Food & Drug Statistical Yearbook 2016 fanns det 2 328 livsmedelstillverkningsföretag i Kina i slutet av 201 När det gäller marknadskoncentration uppskattas att stora företag med mer än RMB100 miljoner i investeringarna står för endast 2% av det totala.
När det gäller geografisk distribution är hälsokosttillverkningsföretag koncentrerade i de sex kustprovinserna / städerna i Peking, Guangdong, Shandong, Shanghai, Jiangsu och Zhejiang, vilka tillsammans utgör ungefär hälften av det totala antalet sådana företag i Kina. Men i den västra regionen, däribland Xinjiang, Ningxia, Tibet och Qinghai, som är rika på traditionella kinesiska medicinalväxter, är antalet hälsokostproduktionsföretag bara några tiotals.

Den enorma marknadspotentialen och utvecklingsmöjligheterna i Kinas hälsokostindustri skulle inte bara leda till att fler aktörer inom läkemedelsindustrin genomgår omvandling, men erbjuder också vissa läkemedelsföretag möjlighet att bryta sig ur sin nuvarande situation. Med tanke på deras befintliga FoU-, produktions- och marknadsföringsförmåga har läkemedelsföretag en fördel att flytta in i hälsokostindustrin.
Den snabba uppkomsten av utländsk hälsokost är bunden att förändra marknadsläget. Multinationella hälsokostföretag har i allmänhet större fördelar när det gäller finansiell kappning, FoU-kapacitet, produktion och marknadsföring. Det finns emellertid också negativa faktorer som hämmar utvecklingen av importerad hälsokost. Till exempel har den traditionella kinesiska kulturen av medicinsk mat och terapeutisk mat ett starkt inflytande på mainlanders.

Det beräknas att försäljningen av utländska varumärken på den kinesiska marknaden har fortsatt att växa de senaste åren. Förutom Amway, godkändes den globala hälsokost- och kosttillskottskrigan, Avon och Herbalife, även av Kinas handelsministerium för att inkludera hälsokost inom ramen för deras direktförsäljningsverksamhet. Läkemedelsproducenter som Pfizer och GlaxoSmithKline utvecklar också aktivt den kinesiska marknaden för hälsokost och näringstillskott. Ledande företag på den traditionella marknaden för hälsokost omfattar för närvarande Wanji, Golden Sun, Infinitus, Hong Fu Loi och Dong-E E-Jiao, som redovisar lejonandelarna. På den funktionella hälsokostmarknaden är Shanghai Jiaoda Onlly en av de största leverantörerna.

Kina har antagit ett undersöknings- och godkännandesystem för sin hälsokostmarknad. Den nya lagen om livsmedelssäkerhet trädde i kraft den 1 oktober 2015. I denna nya lag är 13 bestämmelser relaterade till ”hälsokost”, som ger olika bestämmelser om tillstånd för marknadstillträde, produktionsadministration, marknadsövervakning och reklamadministration, med påföljder av överträdelse. Den nya lagen föreskriver också ett samordnat genomförande av ett system för registrering av hälsokost och ett registreringssystem. Regelverket kommer att behålla register över produktion och försäljning av registrerade produkter för övergripande tillsyn.

Enligt rapporter finns det 12 807 typer kinesiska växtmedicinresurser i Kina. Med 4 miljarder människor världen över använder idag produkter relaterade till kinesisk växtbaserad medicin, det internationella influensen av kinesisk medicin ökar. Ett antal internationella hälsokostbolag har successivt samarbetat med relevanta kinesiska myndigheter för att bygga globala plattformar för kinesisk växtbaserad hälsokost och kosmetisk forskning. Till exempel har Amway Botaniska Forskningscentret i Wuxi, etablerat av Amway med en investering på 25 miljoner US-dollar, varit i drift sedan slutet av 2015.

III. Försäljningskanaler
För närvarande omfattar försäljningskanaler som används av hälsokostföretag huvudsakligen direktförsäljning, konferensmarknadsföring, traditionell marknadsföring, kedjeoperation, e-handel, akademisk marknadsföring och andra modeller. Företag som använder direktförsäljnings- och konferensmarknadsföringsmodellerna uppnår högre försäljningsintäkter.
Efter genomförandet av förordningarna för förvaltning av direktförsäljning under 2005 beviljades direktförsäljning av hälsokost juridisk status i Kina. Som försäljningskanal för hälsokost har direktförsäljning fått stor popularitet eftersom det minskar mellanliggande länkar i omlopp och sparar driftskostnader.

Konferensmarknadsföring, även känd som databasmarknadsföring eller klubbmarknadsföring, är en marknadsföringsmodell där företag samlar in konsumentdata via olika kanaler och bygger databaser efter att ha analyserat och aggregerat informationen. Målriktad marknadsföring utförs sedan vid specifika kundgrupper under konferenser genom att kombinera olika marknadsföringstaktik.

För närvarande spelar traditionell marknadsföring fortfarande en framträdande roll på hälsokostmarknaden. I traditionell marknadsföring bestäms försäljningskanaler och försäljningsstrategier i enlighet med produktegenskaper. Försäljningskanalerna för generella näringsrika eller presenttypsprodukter är främst köpcentra och stormarknader, medan de viktigaste årstiderna för

Klassificering av hälsokost:

(a) Två kategorier
Livsmedel med specifika hälsofunktioner: Mat som delar gemensamma egenskaper med generell mat som reglerar människokroppsfunktioner, men används inte för att behandla sjukdomar och är lämplig för konsumtion av specifika grupper av människor.
Kosttillskott: Dessa produkter kompletterar näringsämnen, med vitaminer och mineraler som viktiga ingredienser. De innehåller kosttillskott av en ingrediens och flera ingredienser.

(b) Tre typer
Traditionell hälsokost: Här avses produkter som framställs med traditionella kinesiska metoder baserat på begreppet regulering och balans i traditionell kinesisk medicin.
Modern hälsokost: Det här hänvisar till hälsoprodukter, som använder näringsämnen eller kosttillskott som viktiga ingredienser.
Funktionshälsokost: Dessa produkter innefattar de som används för specifika hälsoändamål, som näring av hjärtan och levern, förbättring av sömn eller underlättande av matsmältningen.

Från och med juli 2017 hade Kina Food and Drug Administration (CFDA) godkänt totalt 16 631 hälsokostprodukter, varav 15 879 gjordes i hemlandet och 752 importerades. De viktigaste funktionella kategorierna av hälsokostprodukter är immunitetsförbättrare, vitaminer, trötthetslidare, sömninducerare och reduktionsmedel för blodlipider.

Survey data från China Health Care Association visar att försäljningen av hälsokost i Kina är cirka RMB200 miljarder årligen, varav förbrukningen av medelålders och äldre står för mer än 50%. Detta visar att potentialen för hälsokostmarknaden riktar sig till medelålders och äldre är den största. Som levnadsstandarden fortsätter att stiga, äldre pensionärer betalar ökad uppmärksamhet för att hålla sund och förbättrad immunitet. Som ett resultat har hälsoprodukter blivit ett populärt val för äldre att hålla sig väl och hälsosamma. Marknadsprognoserna förutspår att Kinas äldre befolknings konsumentmarknad mellan 2014 och 2050 kommer att hoppa från cirka RMB4 biljoner till cirka RMB106 biljoner och det beräknas att utgifterna för hälso-, hälsovård och sjukvård kommer att växa särskilt kraftigt.

Hälsokost erbjuder huvudsakligen sådana fördelar som att reglera immunsystemet, bekämpa trötthet, anti-aging och reglering av blodlipider. Sedan det kinesiska samhället börjar åldras, kommer kosttillskott och hälsokostmål som riktar sig till äldre vara en av de ledande produktgrupperna på marknaden. Enligt den statistiska kommunikationen om den nationella ekonomiska och sociala utvecklingen 2016 utfärdat av National Bureau of Statistics, var i slutet av 2016 befolkningen i åldrarna 60 år eller äldre 231 miljoner, vilket motsvarade 16,7% av den totala befolkningen. Det förväntas att fastlands befolkning kommer att nå sin topp på mer än 400 miljoner år 2050.

År 2016 släppte CFDA en lista över livsmedelsproducerande företag som prioriterades för slumpmässig inspektion. Listan omfattar 1 452 livsmedelsproducenter under 28 kategorier. Sådan inspektion syftar till att stärka regleringen av livsmedelsindustrin för att skydda konsumenternas rättigheter. Regleringens inriktning handlar om ”olaglig tillsats av ingredienser” och ”bedräglig reklam”, samtidigt som antalet branschövergripande slumpmässiga inspektioner har ökats.

 

 

Lämna ett svar